AFİTAB


AFİTAB
f. Güneş. * Mc: Pek güzel. * Çok güzel yüz

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • âfitâb — (F.) [ بﺎﺘﻓﺁ ] güneş …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • gün — afıtab, güneş, gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aftab — is. <fars.> şair. Günəş. Cam içrə mey ki, dairə salmış hübab ona; Ayinədir ki, əks salır afitab ona. F.. Novbahari hüsnü etdikcə tərəqqi ol məhin; Şərm edib hər gün uzaqlardan dolanır afitab. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tar — 1. is. Azərbaycan və İranda çox yayılmış mizrabla çalınan simli musiqi aləti. Tar çalmaq. Tar Azərbaycanın milli musiqi alətidir. 2. sif. <fars.> klas. Qara. Könlümü qarət edir öylə ki, tari zülfün; Rumə sanki həbəşi ləşkəri yəğma gətirir.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əzm — is. <ər.> Qəti niyyət, qəti qərar, qəsd. Çox da vətən torpağı boyandı al qanına; Əzmimiz qorxu salmış düşmənlərin canına. S. Rüst.. // Qətiyyət, cəsarət, mətanət, iradə. Əgər bizim iradə və əzmimiz möhkəm və sabit olarsa, zəmanəmizin həqiqi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beşik — güneş, afitab, şems, mihr, hurşid, koyaş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HURŞÎD — f. Güneş. Afitab. Hur. Mihr. Şems …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞEMS — Güneş, âfitab …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük